Geoparc


Geoparcul Platoul Mehedinţi este o unitate cu personalitate juridică a Consiliului Judeţean Mehedinţi, constituită în baza Hotărârii de Guvern nr. 2151 /30.11.2004, iar în anul 2005 Consiliul Judeţean Mehedinţi a încheiat contractul de administrare a Geoparcului Platoul Mehedinţi nr 1027/SB/22.11.2005 cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.

Conform contractului menţionat, Consiliul Judeţean Mehedinţi a înfiinţat Direcţia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinţi prin HCJMh nr .91/II/14.11.2012, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Mehedinţi, iar prin HCJMh nr 110/II/20.12.2012 se aprobă  Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Direcţiei Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinţi.

Direcţia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinţi din cadrul Consiliului Judeţean Mehedinţi a încheiat un nou contract de administrare a Geoparcului Platoul Mehedinţi sub numărul 239/10.03.2016 cu Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor înregistrat cu numărul 1908/CPP/11.03.2016, contractul are o valabilitate de 10 ani.

In data de 28.08.2017 a fost incheiat Actul Aditional nr 1  la Contractul de administrare nr 1908 /CPP/11.03.2016 intre Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate(ANANP) si Directia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinti.

Sediul unităţii este în municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Traian, nr 89, etaj IV,camera 407,având cod unic de înregistrare 31019178,Cod CAEN 9104.

Datele de contact sunt: tel/fax 0372521116,e-mail geoparcmehedinti@gmail.com, pagină web www.geoparcmehedinti.ro.

Geoparcul Platoul Mehedinţi este o arie naturală protejată cu un teritoriu în care remarcabila frumuseţe a peisajelor şi diversitatea biologică pot fi valorificate în condiţiile păstrării  tradiţiilor,iar îmbunatăţirea calităţii vieţii comunităţilor să fie rezultatul unor activităţi economice ale locuitorilor,desfăşurate în armonie cu natura.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr 1284/2007privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare, s-a declarat pe teritorul Geoparcului Platoul Mehedinţi o arie de protectie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene NATURA 2000 în România, respectiv:

-ROSPA 0035 Domogled – Valea Cernei (parte care se suprapune cu Geoparcul Platoul Mehedinţi şi cu ROSCI0198).

De asemenea, potrivit Ordinului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr 2387 /2011 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare, o parte din suprafaţa geoparcului s-a declarat ca sit de importanţă comunitară, ROSCI0198 Platoul Mehedinţi,parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000.

Copyright © 2023 Geoparcul Platoul Mehedinti